scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales

Clwb Hwylio De Sir Gaernarfon

Sefydlwyd y Clwb yn 1924 ac mae gennym hanes balch o gynnal nifer o ddigwyddiadau pencampwriaeth mawreddog. Gan gynnal y safon uchaf ar y dŵr ac yn y tŷ clwb unigryw sy’n edrych allan dros Fae Ceredigion, mae’r Clwb yn cynnwys manteision heb eu hail i aelodau presennol ac aelodau newydd. Mae aelodaeth y Clwb yn agored ar hyn o bryd ac rydym yn ymroddedig i hyfforddi a datblygu sgiliau a gwybodaeth hwylio pobl ifanc. Anogir ymwelwyr dilys i ddod i fwynhau ein cyfleusterau yn un o safleoedd mwyaf ysblennydd y Deyrnas Unedig.
Cliciwch i Gael Mwy o Wybodaeth

Gwybodaeth Hwylio

Yn y dyfroedd sy’n amgylchynu Bae Ceredigion, cynhelir rasys ar gyfer celfadau IRC a PYS, National Squibs, Sportsboats, Seabird Half Raters ac amrywiol ddosbarthiadau dingi. Mae ein dyfroedd hwylio gyda’r gorau yn y Deyrnas Unedig, gyda nodweddion gwynt da a llif da i’r llanw. Wrth fentro ymhellach, mae arfordir dwyreiniol Iwerddon a phyrth arfordir gorllewin Cymru yn cynnig hwylio diddorol a deniadol. Mae gan y Clwb adran Gychod Modur gweithredol ac mae gwasanaeth lansio yn cael ei redeg o lanfa’r clwb o fis mai tan fis Medi.
Cliciwch i Gael Mwy o Wybodaeth

Cyfleusterau a Digwyddiadau Cymdeithasol

Yma yn SCYC mae gennym galendr o ddigwyddiadau cymdeithasol trwy’r flwyddyn yn amrywio o’r ddau swper (Fitting Out Supper a’r Laying Up Supper) i farcio dechrau a diwedd y tymor, hyd at ein Gŵyl Jas, Rhostio Mochyn, St Ffolant a’n Parti Nos Galan… mwy Yn ogystal â chynnig bwyd a diod uchel ei safon am brisiau rhesymol yn ginio a swper, mae bwyty’r Cove ar gael i’w logi
Cliciwch i Gael Mwy o Wybodaeth

SCYC Results

Canlyniadau

Rydym wedi integreiddio system ganlyniadau ras Sail 100 i’n tudalen Canlyniadau Rasio. Cewch ei wybod yma yn gyntaf!
Cliciwch i Gael
Mwy o Wybodaeth

Celfadau

Mae rasio clwb yn ganolog i Glwb Hwylio De Sir Gaernarfon ac rydym yn parhau yn un o hoff gyrchfannau trefnwyr a noddwyr ddigwyddiadau Pencampwriaeth Celfadau Cenedlaethol a Rhyngwladol. Ewch i’n hadran Celfadau i weld y wybodaeth a’r datblygiadau diweddaraf.
Cliciwch i Gael Mwy o Wybodaeth

Dingis

Ewch i gael
y wybodaeth ddiweddaraf ar Flog Capten y Dingis, gwybodaeth am y Dosbarth, rhaglen digwyddiadau a phopeth arall sydd ei angen arnoch chi am ein hadran ddingi ddynamig.
Cliciwch i Gael Mwy o Wybodaeth

latest news
Unable to open RSS Feed http://scyc.co.uk/News/?feed=rss2 with error Empty reply from server, exiting

Hysbysebwyr Clwb Hwylio De Sir Gaernarfon


web collect
join-us
weather and tide information
racing results
abersoch retagga
shoreside
South Caernarvonshire Yacht Club
Abersoch Accommodation