scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales

Bwyty The Cove

Cysylltwch gyda David Smith neu Angharad ar: 07815 721757

Ein bwriad yw bod ar agor ar benwythnosau ym mis Mai yn ôl y galw, ac yn yr un modd ym mis Mehefin ac yna agor bob diwrnod am y Tymor wrth i ddigwyddiadau ayyb ddechrau cael eu cynnal yn y Clwb.

Bydd pob aelod yn dal i gael disgownt o 10% ar y fwydlen gyda’r nos fel y blynyddoedd blaenorol.

Mae Angharad a minnau yn edrych ymlaen at weld pawb dros y tymor a hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch ichi am eich cefnogaeth barhaus.

David.

Bwydlen y Dydd – Cliciwch Yma

Bwydlen Gyda’r Nos – Cliciwch Yma

Cliciwch i archebu ar-lein – ffoniwch os hoffech archebu ar gyfer heddiw

Golygfeydd Gogoneddus

Does yr un bwyty yng Nghymru mae’n debyg sydd â gwell golygfeydd na’r Cove. Cewch giniawa yng ngolwg Eryri, arfordir gorllewinol Cymru, ynysoedd St Tudwal ac, wrth gwrs, Bae Ceredigion ei hun. Gwyliwch yr hwylio neu mwynhewch yr olygfa, y cyfan tra byddwch yn eistedd mewn amgylchedd cyfeillgar. Cynigir bwydlen frecwast, cinio a swper, wedi eu coginio i safon uchel ac yn rhesymol iawn eu pris. Mae dewis cynhwysfawr o winoedd ar gael at bob dant.

 

Mae’r Cove ar gael ar gyfer achlysuron preifat, gyda chyfleusterau arlwyo a’r bar ar gael. Cynhelir nifer o achlysuron llwyddiannus gan gynnwys partïon priodas a dathliadau pen-blwydd, heb sôn am amryw achlysuron y Clwb ei hun.

 

Beth am ichi ddewis y Cove yng Nghlwb Hwylio De Sir Gaernarfon ar gyfer eich dathliad nesaf?

 


weather and tide information
shoreside
racing results
South Caernarvonshire Yacht Club