scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales

Hwylio Ar Ei Orau gyda Chlwb Hwylio De Sir Gaernarfon

Mae’n debyg bod Abersoch ac ardal Bae Ceredigion o’i amgylch yn un o’r ardaloedd na sylweddolir ei llawn werth fel un o leoliadau hwylio godidocaf y wlad. Anghofiwch brysurdeb marinas gorlawn, llwybrau llongau a dŵr llygredig. Dewch i ymuno â ni mewn lleoliad hwylio sydd ymysg y gorau yn y Deyrnas Unedig. Sawl lleoliad y gallwch chi feddwl amdano sy’n cynnig dŵr yn llawn bywyd gwyllt? Mecryll wedi eu dal yng ngolau’r wawr cyn eu taro ar y barbeciw i frecwast. Dolffiniaid (o ddifri!), yn arwain cychod yn ôl i’w hangorau a thoriad gwawr sydd mor fendigedig ag unrhyw un, yn unrhyw le. Ddim yn ein credu ni? Dewch i weld drosoch eich hunain.

Mae pob math o hwylio yn digwydd yma, o daith dow-dow i’r ynysoedd i rai o’r pencampwriaethau Cenedlaethol, Ewropeaidd neu Ryngwladol mwyaf cystadleuol. Cafodd Bae Ceredigion ei gynnig fel lleoliad hwylio ar gyfer y cynnig Gemau Olympaidd Manceinion ychydig flynyddoedd yn ôl.

Mae Clwb Hwylio De Sir Gaernarfon yn cynnig hafan i bob hwyliwr, boed yn hwyliwr hamddenol neu’n rasiwr. Mae croeso i ymwelwyr – ceir manylion ar y wefan hon.
Keelboats
Dinghies
Cruising
Yacht Training