scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales

Mae aelodaeth Clwb Hwylio De Sir Gaernarfon yn Agored ar hyn o bryd

Mae Clwb Hwylio De Sir Gaernarfon wedi ailstrwythuro ei gategorïau aelodaeth, gan ostwng tanysgrifiadau ar gyfer y rhai o dan 40 yn sylweddol a chael gwared â’r Ffi Mynediad  - mae rŵan yn amser ardderchog i ymuno! Mae aelodaeth blwyddyn brawf ar gael hefyd am bris llawer is.
..................... Cliciwch ar y ddolen “Tanysgrifiadau” isod er mwyn gweld y prisiau, i ddewis eich tanysgrifiad ac i wneud cais ar-lein i ymuno RŴAN!!

Cliciwch Yma ar gyfer Tanysgrifiadau SCYC

Aelodaeth a manylion tanysgrifio

Sefydlwyd y Clwb yn 1924 ac mae gennym hanes balch o gynnal nifer o ddigwyddiadau pencampwriaeth mawreddog. Gan gynnal y safon uchaf ar y dŵr ac yn nhŷ unigryw y clwb ar frigiad craig sy’n edrych allan dros Fae Ceredigion, mae’r Clwb yn cynnwys manteision heb eu hail i aelodau presennol ac aelodau newydd. Mae aelodaeth y Clwb yn agored ar hyn o bryd ac rydym yn ymroddedig i hyfforddi a datblygu sgiliau a gwybodaeth hwylio pobl ifanc.
Anogir ymwelwyr dilys i ddod i fwynhau ein cyfleusterau yn un o'r safleoedd mwyaf ysblennydd y Deyrnas Unedig. Rhowch ychydig funudau os gwelwch yn dda i bori trwy ein gwefan er mwyn dysgu mwy am y manteision sydd ar gael i’n haelodau, ar y dŵr ac oddi arno.

Cliciwch i weld Ffioedd Aelodaeth presennol

Cliciwch i gael Ffurflen Gais

weather and tide information
shoreside
racing results