scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales

Hanes Clwb Hwylio De Sir Gaernarfon

Yn y Dechreuad...

79 mlynedd yn ôl cofnododd Capten Clwb Hwylio De Sir Gaernarfon fod rasio Mehefin y 9fed wedi ei agor “gan ras ar gyfer y pum cwch (pedwar ohonynt yn newydd) yn y Dosbarth Seabird”. Er bod cynllun i ffurfio Clwb Hwylio wedi ei wneud yn 1922 cafodd y Comodor cyntaf ei benodi yn 1924 a dyma’r dyddiad yr ystyrir y sefydlwyd y Clwb.


Tŷ Cyntaf y Clwb

Ni chafodd Tŷ cyntaf y Clwb ei adeiladu tan 1925 a byddai’r rasys cyntaf yn cael eu rheoli o’r pentir agored, yn yr un modd â holl Regatas Pentref Abersoch ers 1881. Mae cofnodion 1925 hefyd yn dangos y brotest gyntaf a gofnodwyd pan gafodd “dau gwch yn y Dosbarth Seabird Iau eu diarddel am fod y gweithwyr cyflogedig wedi trin y rhaffau”.
Cychwyn yn fychan

O’r cychwyn bychan hwn cynhaliodd y Clwb 11 ras yn 1925. Er i’r Capten weld y nifer yn rhy anodd, ehangodd i ddau ddosbarth rasio yn 1928. Yn 1935 cafodd y Clwb ddeg dingi “un cynllun” a gafodd eu cynllunio a’u hadeiladu gan C Colquhoun o Dunoon. Y cychod clincer pedair troedfedd ar ddeg agored hyn, gyda hwyliau o gotwm coch, oedd dingis cyflymaf y dydd yn ôl “Yachting World”, ac am gost gychwynnol o £29, roedd eu pris yn dda. Cynhyrchwyd y byrddau canol o ddur a gafodd ei arbed o lynges yr Almaen a suddwyd yn Scapa Flow yn ôl yn 1918. Daethant yn drydydd dosbarth Clwb Hwylio De Sir Gaernarfon.

Hanes - parhad...

weather and tide information
shoreside
racing results
South Caernarvonshire Yacht Club