scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales scyc sailing club abersock wales

Diweddariad y Comodor, Gaeaf 2014

Hysbysiad y Comodor 2014/5
Chwe wythnos ar ôl cychwyn y swydd ac rydym ni'n edrych ar flwyddyn brysur yn 2015 yn barod
Cyn hynny, dydi hi ddim yn rhy hwyr i sicrhau bod gennych chi docyn i ddigwyddiad cymdeithasol olaf y tymor - Swper Olaf ar Hydref 25ain. Siaradwch â Jude, David neu yn well fyth, mewngofnodwch ar WebCollect a defnyddiwch ein technoleg newydd i gadw lle. Gallech dalu eich tâl aelodaeth ar yr un pryd!!
Mae tocynnau ar gyfer digwyddiad cymdeithasol olaf y flwyddyn - Parti'r Flwyddyn Newydd ar Ragfyr 31 (pryd arall) yn gwerthu'n gyflym, felly os ydych chi eisiau bod yno, gweithredwch nawr i osgoi cael eich siomi. Cysylltwch â Dave Smith.
Etholwyd eich Cyngor newydd yn y Cyfarfod Cyffredinol ar Ŵyl y Banc mis Awst a chawsom ein cyfarfod cyntaf. Rydym ni wedi trefnu swyddi a chyfrifoldebau ar gyfer 2015 ac rydw i'n falch iawn o gyhoeddi bod gennym ni bellach Gapten, a fydd yn ei swydd tan y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol o leiaf, Steve Colclough, llongwr Pandora dewr ac arbenigwr ar gyfrifiaduron y clwb.
Rydw i'n siŵr y bydd yn gwneud gwaith ardderchog a chyda cefnogaeth ein capteiniaid dosbarth y bydd yn arwain y clwb i lwyddiant mawr ar y dŵr y flwyddyn nesaf. Bydd manylion am y meysydd eraill a'r aelod o'r cyngor sy'n gyfrifol amdanynt yn cael eu rhoi ar y Wefan.
Ynglŷn â WebCollect – rydych chi i gyd yn gwybod bellach bod modd ichi gofnodi manylion eich cwch i gyd ar y wefan er mwyn i'r Capten gael eu trosglwyddo'n gywir i'r Llyfr Glas. Gallwch hefyd wirfoddoli i fod yn Swyddog y Dydd ar ddyddiau penodol. Rydym ni wedi cael problemau gyda swyddogion ras yn peidio ymddangos dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac felly efallai y bydd y dull hwn yn fuddiol.
Mae 2015 yn mynd i fod yn flwyddyn brysur, gyda nifer o Bencampwriaethau Cenedlaethol yn ogystal â'n digwyddiadau ni ein hunain, Wythnos y Dingis, Wythnos y Cychod Mirror ac Wythnos y Celfadau (heb sôn am yr wythnosau dosbarth ar gyfer cychod Seabird, Squibs a Pandora).
Mae gennym ni bedair pencampwriaeth genedlaethol yn y clwb yn 2015,
Pencampwriaeth Genedlaethol 'Int 14' a Chwpan Tywysog Cymru     28 Mehefin – 3 Gorffennaf
Pencampwriaeth Genedlaethol RS200                                                          2 - 6 Awst
Pencampwriaeth Genedlaethol Laser 2000                                                 9 – 14 Awst
Pencampwriaeth Genedlaethol    Mirror                                                     16 – 21 Awst
Mae pencampwriaethau'n golygu bod mwy o bobl yn defnyddio ein cyfleusterau ac yn dod ag incwm ychwanegol i'r Clwb, sy'n golygu bod modd i danysgrifiadau gael eu cadw ar lefel is. Maent yn lles hefyd i enw da cyffredinol y Clwb, sydd â safle uchel yn genedlaethol yn fy marn i.
Ni fyddai modd cynnal y digwyddiadau hyn heb y timau parod o wirfoddolwyr a gofynnaf i bob aelod geisio cyfrannu at lwyddiant y digwyddiadau hyn trwy gymryd rhan yn nhrefniant y digwyddiadau. Mae'n waith boddhaol iawn ac rydw i'n teimlo bod hon yn ffordd o "roi rhywfaint yn ôl" i'r maes hwylio gwych.
Rydw i'n gobeithio adfer mwy o ddigwyddiadau yn y Clwb adeg y Pasg. Yn draddodiadol rydym ni wedi cynnal Ffair Basg, ac rydw i'n teimlo y dylid dod â'r digwyddiad yn ôl yn 2015 er mwyn rhoi cychwyn da i'r tymor ac i hybu diddordeb yn y Clwb. Mwy am hyn i ddod.
Yn olaf, mi fyddwn i'n hoffi dymuno "gweddill 2014" da i bob aelod. Mae nifer o heriau ar y gorwel ac rydw i'n siŵr y gallwn ni i gyd gyfrannu mewn rhyw ffordd i'r dasg o wneud Clwb Hwylio De Sir Gaernarfon yn lle gwell yn 2015.

Pete Richards
Comodor

 
weather and tide information
shoreside
racing results
South Caernarvonshire Yacht Club